Mittwoch, 14.11.2018

Lkw fährt in Autoausstellung

Unfall am 08.04.18
Video: Ralf Hettler/Julie Hofmann