Montag, 21.01.2019

Der Großheubacher Senior-Samurai

In der Großh­eu­ba­cher Shin-Do­jo-Schu­le für Ai­ki­do lehrt Edmund Kern (83) spe­zi­el­le Tech­ni­ken der ja­pa­ni­schen Sport­art.
Video: Anja Keilbach