Freitag, 23.06.2017

Lohrer Karfreitagsprozession

Lohrer Karfreitagsprozession, in der Innenstadt

Laden...
Bild 1 von 65
Lohrer Karfreitagsprozession (© Petra Reith)

Lohr, Innenstadt Lohrer Karfreitagsprozession, in der Innenstadt Foto: Petra Reith